درباره ما

پوریا علامه کیست؟

یکم با من آشنا شو

6 سال شد! 6 سال که فقط به روابط موفق بقیه نگاه کنی، به خودت بگی اَه، چرا من پولدار نیستم، اَه چرا من چهره‌م این شکلی نیست! اون شکلی نیست! چرا من نه! چرا من نتونم؟ چرا همیشه بقیه دعوتن ولی من نه؟ 6 سال از اون زمان گذشت! حالا جایی می ایستی که اشتباهاتت، مثل یک فیلم سینمایی میاد جلو و متوجه میشی که چقدر مسیر رو اشتباه رفتی. من، پوریا علامه، با افتخار ادعا میکنم بعد از 6 سال تجربه درد، صرف وقت و یادگیری اصول کاریزماتیک بودن، بهترین سیستم آموزشی را کنار هم چیدم و توانستم در کمتر از یکسال، به صدها نفر کمک کنم تا اونها درد های من رو تجربه نکنند!

ورود به سایت

[bbtoo_otp_loginform]