یک مرحله مانده تا جذابیت کامل

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سیستم شلیک کاریزما

0
تعداد ثبت نام در این جشنواره
200
ظرفیت باقی مانده از 200

5 هـــزار نفر این دوره را تایید کردند (مشاهده نتایج)

جهت پرداخت از طریق کارت به کارت، مبلغ 1/785/000 را به شماره کارت 6037991775046505 بنام پوریا علامه انتقال داده و سند واریز را به تلگرام بفرستید.

شما با شرکت در این دوره آموزشی، با کلیه قوانین و  شرایط و ضوابط رسانه معنبر نیدآلفا، موافق خواهید بود.

ورود به سایت

[bbtoo_otp_loginform]