روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

سیستم شلیک کاریزما

50
ظرفیت باقی مانده از 50

همراه با ضمانت یکماهه بازگشت وجه

یا پیشنهاد من : به شماره کارت 6037/9917/7504/6505 بنام پوریا علامه مبلغ 890/000 تومان جهت شرکت در کلاس ها واریز کنید و فیش واریزی را به واتسپ 09039239257 ارسال کنید