ابهام

ممکنه ندونی که قراره چه اتفاقی بیوفته ممکنه فکر کنی من الان واقعاً گیر کردم بین اتفاقاتی که هست، چه…

0
ریال1.900.000