برای خرید شک دارید؟ اول صفحه نتایج را نگاه کنید( کلیک کنید)
برای شروع آموزش، روی هر جلسه کلیک کنید و جلسات را شروع کنید
من که هستم؟

مقدمات شناخت جنسیت زن و مرد، عوامل شکست در روابط عاطفی و شناخت سرچشمه جذابیت

جلسه اول ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرینات جلسه اول -صوتی تمرین

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرینات - PDF تمرین

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

عضویت در کلوپ VVIP مقاله

مقدمه ای بر راز جذابیت

طبق سنت تائو، میفهمیم چرا باید به جنسیت خود رجوع کنیم و چگونه باعث افزایش شتاب جذابیت ما می شود؟

تک جلسه ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرینات جلسه اول -صوتی تمرین

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرینات - PDF تمرین

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
انرژی زنانه

چگونه انرژی زنانه را در درون خود قعال کنیم؟ چرا انرژی زنانه در روابط به شدت مهم است و چگونه از ما مثل یک مادر محافظت میکند؟

جلسه اول ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهارم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پنجم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرین اول جلسه سوم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرین دوم جلسه سوم تمرین

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرینات - PDF تمرین

تمرینات بصورت نوشتاری در اختیارتون قرار گرفته

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
انرژی مردانه

چگونه انرژی مردانه را در درون خود فعال کنیم و چرا در زندگی به شدت مهم است و چگونه مثل یک پدر مارا به خواسته هایمان می رساند؟

جلسه اول ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
تحلیل روابط

چرا بعضی از روابط شاد هستند؟ چرا بعضی از روابط شکست میخورن؟ طی 5 جلسه، مفصل روابط مختلف + شناخت تیپ های جنسی را یاد میگیریم

جلسه اول فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه چهارم فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه پنجم فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

انواع ارگاسم های جنسی فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
خاطره گویی - استوری تلینگ

چی بگم؟ وقتی دیدمش چی بگم؟ چطوری بگم؟ چی بگم که حوصلمون سر نره؟

تک جلسه فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرینات جلسه ششم تمرین

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نمونه لحن خاطره گویی ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

لاس زنی و هنر معاشقه فایل صوتی

چطوری جوری صحبت کنم که من و اون شخص، به همدیگه بیشتر علاقه مند بشیم؟

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نمونه های بیشتر در پیج شخصی من رایگان

حاضرجوابی

اگه منو توی شرایط سخت قرار داد، چجوری جوابشو بدم که نشون بدم با اعتماد بنفس و قوی م؟ جواب های دندان شکن رو چطوری میتونم یاد بگیرم؟

تک جلسه فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نمونه حاضر جوابی ها فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
همتاسازی

چطوری یکاری کنم خیلی صمیمی بشیم؟ تا که دیدمش حس کنه انگار 10 ساله همدیگرو میشناسیم؟ چطوری میتونم یکاری کنم به هم نزدیک بشیم؟

جلسه اول فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه دوم فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

جلسه سوم فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نمونه تکنیک های اجرا شده فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

توضیحات تکنیک ها در دنیای واقعی فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

نمونه تکنیک های اجرا شده فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
استراتژی و دستیابی

چطوری همه ی این آموزش ها را بصورت عملی پیاده کنم و بتونم شریک عاطفی و پارتنر خوبی برای خودم پیدا گنم؟

تک جلسه عملی فایل صوتی

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

لنگراندازی NLP فایل صوتی

با این روش، با احساسات خیلی خوب، جلو بروید و ارتباط را آغاز کنید.

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
زبان بدن (body language)

زبان بدنم چطوری باشه که همه جذب من بشن؟ چطوری حس قدرت رو میتونم به اطرافیانم بدم؟

جلسه تصویری ویدئو

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
توصیه های لازم

لطفاً حتما در کانال زیر عضو بشید تا از بروزرسانی ها و مطالب جدیدی که در اختیارتون قرار میگیره مطلع باشید

کانال تلگرام اطلاع رسانی دوره رایگان

با فیلــ*تر شکن باز شود

ورود به سایت

[bbtoo_otp_loginform]