اصول اولیه

ما از کجا اومدیم؟ زن و مرد یعنی چی؟ چرا اصلا اینقدر شکست عشقی و طلاق در روابط داریم؟

قسمت اول

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت چهارم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
عزت نفس

چرا بعضی آدما اینقدر برامون جذابن؟ چطور میشه مثل اونها جذاب شد؟

قسمت اول

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
اعتماد بنفس

بت یاد بدم چه جایی، چطوری رفتار کنی، اون هم با قاطعیت؟ خیالت راحت باشه که درسته؟

قسمت اول

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت چهارم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت پنجم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
مایندست های غلط

چه طرز تفکر های اشتباهی داری؟ اونار بده بمن و حذفشون کن

قسمت اول

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت چهارم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت پنجم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت ششم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
مایندست های درست

چه طرز تفکر هایی رو نداری؟ بیا تا بت بدم، اینطوری رفتارت کاملاً جذاب میشه و تغغیر میکنه!

قسمت اول

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
انرژی مردانه

راز جذابیت، انرژی مردانه هست! چطوری مرد باشم؟ قراره توی این جلسه یاد بگیریم

قسمت اول

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت چهارم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت پنجم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت ششم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت هفتم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت هشتم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
اشتباهات مرگبار

چه سری اشتباهاتی باعث میشه من مرتکب بشم که باعث جدایی میشه؟

قسمت اول

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
شناخت عمیق و طرحواره ها

چرا یکی اینقدر از رابطه میترسه ولی یکی با چندتاس؟ چطوری بفهمیم شخص مقابل از کدوم دسته هست؟؟

قسمت اول

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
بادی لنگوییج

زبان بدن قوی، طوری که همه حس کنن زمین کف پات میلرزه

کل جلسه

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
حاضر جوابی و شت تست ها

چطوری حاضر جواب باشم؟ هرکی هرچی گفت راحت بتونم جوابش رو بدم؟

حاضر جوابی و شت تست ها قسمت اول فایل صوتی

چطوری حاضر جواب باشم؟

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

حاضر جوابی و شت تست ها قسمت دوم فایل صوتی

چطوری حاضر جواب باشم؟

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

حاضر جوابی و شت تست ها قسمت سوم فایل صوتی

چطوری حاضر جواب باشم؟

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
خاطره گویی و داستان گویی

چطوری توی چت و ملاقات ها جوری صحبت کنم که طرف میخکوب صحبت های من بشه؟

تک قسمت خاطره گویی و داستان گویی فایل صوتی

آموزش تعریف کردن خاطره بصورت خیلی جذاب

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
تکنیک های روانی

دلم میخواد سریع رابطه‌م اوکی بشه! دلم میخواد سریع رابطه م شکل بگیره!

قسمت اول فایل صوتی

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم فایل صوتی

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید
همتاسازی با ناخودآگاه

راهی وجود داره شخص مقابل حس کنه من رو 20 ساله میشناسه و باهام صمیمی بشه؟

قسمت اول فایل صوتی

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت دوم فایل صوتی

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

قسمت سوم فایل صوتی

Private
این درس خصوصی است، برای دسترسی کامل به تمامی دروس باید این دوره را خریداری کنید

ورود به سایت

[bbtoo_otp_loginform]